Solid økning i trafikk og antall henvendelser 

Agder Vitenskapsakademi er et nordisk inntakskontor for anerkjente universiteter i Polen. De jobber aktivt med utsendelse av nyhetsbrev og fikk optimalisert nettsiden for Google. Agder har stor konkurranse på søkere og ønsket å jobbe med oss for å øke trafikk inn til nettsiden, øke antall søkere og skape mer engasjement med utsendelse av nyhetsbrev og annonsering i Google. De har søkere fra flere land så det var behov for en flerspråklig nettside. 

Besøk nettsiden her: www.medicalstudies.no 

Vi jobbet tett sammen Agder Vitenskapsakademi for å gjøre alle nødvendige tilak med mål om å øke engasjement og for å få mer trafikk inn til nettsiden. 

  • Nytt bannerdesign
  • Utformet nyhetsbrev designmal
  • Laget landingssider for kampanjer
  • Annonserte i Google og Facebook sine nettverk
  • Satte opp chat

Nettsiden fikk en liten oppfriskning i design og innhold

Flere år etter vi lanserte nettsiden var det på tide å gjøre en liten oppfriskning i designet på nettsiden. Vi designet opp nye bannere og jobbet med innholdet, for å gi besøkende et tydelig budskap og interesse for å søke studieplass. Videre laget vi skreddersydde landingssider som vi koblet opp mot annonsene i Google og Facebook.


(Nettsiden før designendringer)


(Nettsiden etter designendringer)

Over 70% åpningsrate med utsendelse av nyhetsbrev

Agder Vitenskapsakademi jobber aktivt med utsendelse av nyhetsbrev til studenter som har meldt interesse for studiene. Dette er en viktig kanal for å holde dialogen med mulige søkere. Med et godt forarbeid og tett oppfølging, fikk vi over 70% åpningsrate på nyhetsbrevet. Dette slo alle rekorder og har vist seg å være en utmerket måte å engasjere potensielle kunder. Vi laget ulike versjoner av e-postene og kjørte A/B splittest for å måle hvilke type e-post emner som gav høyest åpningsrate. 

   

(Slik så nyhetsbrevene som ble sendt ut)

Sammenlignet med bransjestandard innen utdanning, fikk Agder over 3 ganger så høy åpningsrate og 10 ganger så høy klikkrate.

Nettsiden ble optimalisert for å møte Google sine strenge krav

Før du starter annonsering i Google, anbefales det å lage skreddersydde landinggssider som gir ekstra god informasjon knyttet til hver kampanje. En av kampanjene var en generell annonse mot å studere i utlandet. Vi laget derfor en landingsside som inneholder gode nøkkelord som vi satte opp i annonsen. 


(Landingsside for medisinstudie i utlandet)


(Landingsside for kampanjen Medisinstudie i Bydgoszcs)

Bestill gratis demo

Ønsker du å prøve vårt system før du handler? Fyll ut skjemaet nedenfor.

Navn/firma
Telefonnummer
Epost-adresse
Beskriv kort dine behov

Be om møte

Ønsker du å booke et møte med oss for å diskutere mulig løsninger? Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Navn/firma
Telefonnummer
Epost-adresse
Hvilken dag passer best for deg?
Beskriv kort hva du ønsker å diskutere i et møte: (Spesifiser gjerne ønsket tidspunkt også)

Be om prisestimat

Ønsker du å vite hva en løsning fra oss koster? Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Navn/firma
Telefonnummer
Epost-adresse
Beskriv kort hva du ønsker tilbud på