Kundesenter

Endring av priser i fra 1. januar 2024

De siste 10 årene har vi kun økt prisen på et par produkter. Fra og med 1. januar 2024 øker alle våre priser med 10 %. Dette skyldes i hovedsak at våre innpriser har økt, drifte servere har blitt mye dyrerere de siste årene, strømprisene og backup kostander har også økt kraftig.

  • Publisert 10. oktober 2023