GDPR-lovgivning: Tilpass dine websider

Vi anbefaler alle våre kunder å gjøre noen tilpasninger på websidene for å dekke kravene som fremkommer av ny personvern lov (GDPR).

General Data Protection Regulation er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU).

I Norge trådte forordningen i kraft 20. juli 2018. Vår anbefaling er å skrive en egen «Personvernerklæring», som vi da linker til fra en "cookie" (informasjonskapsel)-varsel som dukker opp første gang en kommer inn på siden. Dette er et varsel som besøkende må klikke «Godta, og forstå», altså samhandle slik at man er sikker på at det er godtatt.

Se et eksempel på bunnen her: http://advokatsylte.no/ Implementering av et slikt varsel vil være en jobb på ca 2-3 timer a 1390,- eks. mva. Dersom du ønsker hjelp til å skrive innholdet i personvernerklæringen er dette også noe vi kan hjelpe med. Det vil da koste ca en ekstra time (1390,-). Er dette interessant? Send oss da gjerne en e-post til kundesenter@nsn.no.

Hovedkravene i personvernloven er

1. Samtykke

2. Rett til sletting («retten til å bli glemt»)

3. Dataportabilitet

Sanksjoner

  • En skriftlig advarsel i tilfeller av førstegangs og ikke-tilsiktede brudd krav om jevnlig tilsyn en bot på opptil 10 000 000 EUR eller, for foretak, opptil 2 % av forrige regnskapsårs totale årlige omsetning på verdensbasis.
  • En bot opp til 20 000 000 EUR, eller, for foretak, opptil 4 % av forrige regnskapsårs totale årlige omsetning på verdensbasis.

Send din bestilling på e-post: kundesenter@nsn.no

Bestill gratis demo

Ønsker du å prøve vårt system før du handler? Fyll ut skjemaet nedenfor.

Navn/firma
Telefonnummer
Epost-adresse
Beskriv kort dine behov

Be om møte

Ønsker du å booke et møte med oss for å diskutere mulig løsninger? Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Navn/firma
Telefonnummer
Epost-adresse
Hvilken dag passer best for deg?
Beskriv kort hva du ønsker å diskutere i et møte: (Spesifiser gjerne ønsket tidspunkt også)

Be om prisestimat

Ønsker du å vite hva en løsning fra oss koster? Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Navn/firma
Telefonnummer
Epost-adresse
Beskriv kort hva du ønsker tilbud på