Finn svaret til de spørsmålene vi får oftest fra kunder ifm epost.

Prisjusteringer fra 1.januar 2019

Timespris: Info sendt til kunder per epost 20.12.18
Det er seks år siden sist vi justerte prisene våre. Kostnad- og investeringsnivået har vært såpass høyt de siste årene at vi må oppjustere timesprisene til kr 1390,-

Domene og epost: Info sendt til kunder per epost 20.12.18 (se utsendt mail her)
Vi opplever at noen kunder trenger mye support på domene og epost. I istedenfor å sette opp prisene for samtlige av våre kunder så tar vi betalt for faktisk medgått tid. 

Vi har de siste årene investert betydelige beløp i vår serverpark, noe som har skapt stabile tjenester. Vi innfører således en årlig DNS serveravgift for samtlige domener vi drifter på kr 130,- pr domene. 

Telefonsupport i forbindelse med domene og epost faktureres pr påbegynte halvtime (timesprisen er 1390,- eks mva)
 
Uthenting av Authkode: 1390,- pr domene
 
Endre passord på epost/kundesenter hos Webhuset: 695,- pr passord 
Utføre DNS endringer: 695,- pr endring 

Årsavgift for drift av epost: Info sendt til kunder per epost 11.01.19 (se utsendt mail her)
Kostnadene knyttet til drift- og administrasjon i forbindelse med våre kunders e-post kontoer, har økt betraktelig de siste årene. Våre partnere har og økt prisene til oss.
På bakgrunn av dette ser vi oss dessverre nødt til å øke våre priser på e-post. 
Fra 01.01.19 innføres det en ny årlig avgift for samtlige kunder som vi har e-post for. Selv om du har e-post inkludert i avtalen med oss, så kommer det en ny avgift for samtlige domener som har e-post. 
På fakturaen vil det stå: Drift- og adm.- årsavgift for e-post kr 1990,- eks mva dette kommer i tillegg til ordinære epostkostnader. 

Alle priser er eks mva.

For at vi skal kunne yte deg support forutsetter vi at du har grunnleggende dataferdigheter. 

Bestill gratis demo

Ønsker du å prøve vårt system før du handler? Fyll ut skjemaet nedenfor.

Navn/firma
Telefonnummer
Epost-adresse
Beskriv kort dine behov

Be om møte

Ønsker du å booke et møte med oss for å diskutere mulig løsninger? Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Navn/firma
Telefonnummer
Epost-adresse
Hvilken dag passer best for deg?
Beskriv kort hva du ønsker å diskutere i et møte: (Spesifiser gjerne ønsket tidspunkt også)

Be om prisestimat

Ønsker du å vite hva en løsning fra oss koster? Fyll ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Navn/firma
Telefonnummer
Epost-adresse
Beskriv kort hva du ønsker tilbud på